انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات" به منظور تقویت جایگاه روابط عمومی های کشور در حوزه های مختلف تاسیس و آغاز به کار کرد.

به گزارش گویای صنعت، هم زمان با ولادت حضرت رسول اکرم(ص) “انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی  و ارتباطات”  با شماره مجوز  ۸۴۶۷۱  اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور و با شناسه ملی  ۱۴۰۱۲۵۷۷۵۵ به منظور تقویت جایگاه روابط عمومی های کشور در حوزه های مختلف تاسیس و آغاز به کار کرد.

محور های فعالیت این انجمن شامل تمامی حوزه های روابط عمومی، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات اقتصادی ( بورس، بانک، بیمه و نهادهای مالی)، ارتباطات و سلامت، ارتباطات و صنعت، ارتباطات ، هوشمند سازی و فناوری های نوین، ارتباطات و بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات و تمامی حوزه های مرتبط می باشد.

اعضای هیات مدیره این انجمن با سابقه سه دهه فعالیت ، شامل اساتید و متخصصان این حوزه می باشند. دکتر محمدرضا حقیقی به عنوان رئیس انجمن و عضو هیات موسس، بهرام فرهی نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات موسس ، رضا هوشمند رئیس هیات مدیره و عضو هیات موسس ،حسین ادیب نیا عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار،  دکتر ناهید خوشنویس عضو اصلی هیات مدیره، دکتر مهین نظری عضو علی البدل هیات مدیره، شکوه معینی عضو علی البدل هیات مدیره، دکتر باران بخشنده بازرس اصلی انجمن و علی اصغر آقا بزرگتر بازرس علی البدل  تشکیل می دهد.