مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه "میز‌ اقتصاد" شبکه خبر به انضباط مالی و شفافیت و همکاری خوب سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تکمیل سامانه سماب(سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) اشاره کرد.

به گزارش گویای صنعت، موضوع انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی با حضور  “محمد عنبری” مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی در برنامه “میز‌ اقتصاد” شبکه خبر بررسی شد.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی در این برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه سامانه سماب کارهای زیرساختی اش به پایان رسیده و تقریباً استقرارش تکمیل شده است، افزود: بعضی از شرکت‌ها مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همکاری خیلی خوبی داشتند. برخی بانک‌ها مانند بانک مسکن، برخی مجموعه‌ها مثل خود سازمان حسابرسی و خیلی از شرکت‌ها در این زمینه همکاری خوبی داشته اند.

وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد خردادماه امسال در ابلاغیه‌ای از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی اجرای کامل تکالیف مصرح در بندهای (ج) و ( ط ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را خواستار شد و بر اساس آن تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تکالیف قانونی مصرح در جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف شده اند نسبت به ثبت اطلاعات پایه و مالی خود در سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بروزرسانی آنها در دوره های زمانی سه ماهه تا پایان سالجاری اقدام کنند.

 مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی همچنین با اشاره به موضوع  انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی و مصداق شرکت هایی که وضعشان بهتر یا بدتر شده و یا از زیان خارج شده اند، اظهار کرد: نتیجه انضباط مالی و سخت گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم تبدیل ۴۸ شرکت زیان‌ده به شرکت سودده و خروج ۱۲۳ شرکت دولتی از زیان‌دهی بوده است.

عنبری، اضافه کرد: آنهایی که بیشترین سود را داشتند و سودشان افزایش پیدا کرده مثل ایمیدرو، پالایش شازند، شرکت صنایع ملی پتروشیمی بوده که نسبت به سال قبل بهتر شده اند. بیشترین سود را در این سری، سازمان اموال تملیکی داشته است. شرکت هایی که بیشترین درصد افزایش سود را داشتند، شرکت‌های مختلفی از جمله ایدرو، صنایع دریایی، سازمان صنایع کوچک و  شهرک‌های صنعتی ایران، برخی آب منطقه ای‌ها و برخی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها بودند.

وی، ادامه داد: در شرکتهای زیان‌ده نیز که الآن سودده شدند می‌شود به بانک ملی ایران اشاره کرد . بانک کشاورزی، توسعه تعاون، چاپخانه دولتی، سازمان مجری، اینها شرکت هایی هستند و مثال های دیگری از این دست که از زیان خارج شدند و وارد سود شدند.

شایان ذکر است که وزیر اقتصاد خردادماه امسال در ابلاغیه‌ای به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد، تکالیفی را برای شفاف سازی مالی معین کرد و از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی اجرای کامل تکالیف مصرح در بندهای (ج) و ( ط ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را خواستار شد.

طی ابلاغیه مذکور تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تکالیف قانونی مصرح در جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف شده‌اند نسبت به ثبت اطلاعات پایه و مالی خود در سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بروزرسانی آنها در دوره‌های زمانی سه ماهه تا پایان سال جاری اقدام کنند.

پیش از این نیز دفتر امور شرکت‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف مصرح در اجرای قانون یاد شده ملی ابلاغیه‌ای به همه شرکت‌های دولتی موضوع ثبت و بروز رسانی اطلاعات پایه و مالی را در سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سماب) پیگیری کرد.