تفاهم نامه همکاری چهار جانبه ميان شرکت شهرک های صنعتی تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، اتاق اصناف و اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران منعقد و مبادله شد.

به گزارش گویای صنعت، «سعید قلی بیگی» با سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر ، «سعید صادقی» به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران ، «علی توسطی» با سمت رئیس اتاق اصناف شهرستان تهران ، «ابوالقاسم آقا حسین شیرازی» با سمت رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، این تفاهم نامه را امضاء و مبادله کردند.

موضوع تفاهم نامه، همکاری و مشارکت در اجرای سیاست های امر ساماندهی واحدهای تولیدی عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران برای استقرار در اراضی کارگاهی فاز۲ شهرک‌ صنعتی قرچک و سایر شهرکهای صنعتی استان تهران است.
هدف از اجرای تفاهم نامه نیز انتقال واحدهای تولید کننده فعال عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به اراضی کارگاهی شهرکهای صنعتی استان با اولویت فاز ۲ شهرک صنعتی قرچک در راستای اجرای برنامه های پیشگیرانه نابسامانی شهری به منظور ساماندهی صنوف تولیدی شهر تهران با اولویت بازار بزرگ تهران، واحدهای تولیدی منطقه ۱۲ و سایر نقاط شهر تهران تعیین شده است.
بر اساس این تفاهم نامه شرکت شهرک‌های صنعتی تهران متعهد شده است که اختصاص حق بهره برداری زمین و زیرساخت مربوطه متناسب با سطوح خدمات شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس قوانین و دستورالعملهای ابلاغی سازمان متبوع به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده در سقف اراضی پیش بینی شده در کاربری مرتبط را در دستور کار خود قرار دهد.
تامین امکانات زیربنایی مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری در اراضی اختصاص یافته بر اساس سرانه قابل تامین و پیش بینی و طراحی قطعات خدماتی (تجاری) متناسب با نوع فعالیت صنوف مستقر جهت استقرار خدمات دهندگان به منظور تکمیل زنجیره تولید و فروش واحدهای تولیدی مستقر نیز از دیگر تعهدات شرکت شهرکهای صنعتی تهران می باشد.
همچنین این شرکت باید پیش بینی و طراحی قطعات صنعتی متناسب با نیاز متقاضیان صنفی تولیدی که در فرآیند انتقال به شهرک صنعتی نیازمند اراضی متناسب با میزان تولید می باشند را انجام دهد.
بر این اساس پس از شناسایی صنایع و صنوف قابل انتقال، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نسبت به معرفی متقاضیان با اولویت واحدهای صنفی مزاحم مورد تایید شرکت ساماندهی مشروط به در اولویت قراردادن حداقل ۵۰ درصد واحدهای صنفی مشمول قانون، با رعایت شروط لازم، به شرکت شهرک‌های صنعتی تهران جهت انتقال و استقرار واحدهای صنفی در شهرک های صنعتی اقدام می نماید.
شرکت شهرکهای صنعتی تهران نیز با توجه به امکانات و مقدورات و ضوابط و مقررات جاری نسبت به انعقاد قراداد واگذاری حق بهره برداری قطعات اراضی کارگاهی شهرک های صنعتی به متقاضیان معرفی شده، اقدام می نماید.
مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برابر یک سال شمسی تعیین شده است و این تفاهم نامه با توافق به دفعات قابل تمدید نیز می باشد.