شایق گفت: هدف ایجاد چنین تشکیلات سازماندهی شده مردمی جهت انسجام بخشی، حمایت همه جانبه همه اقشار از مردم مظلوم اما مقتدر غزه و هدفمند کردن زمینه های فعالیت برای تسریع آزاد سازی قدس شریف می باشد و خواهان همراهی، همدلی و اتحاد گسترده مردم در این امر مهم شد.  

به گزارش گویای صنعت، عشرت شایق مسئول کارگروه اقشارویژه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت ازمردم فلسطین در برنامه” فرامتن شبکه افق” به اهداف و برنامه های کاربردی ۲۵ کارگروه تخصصی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین پرداخت.

شایق به برنامه های وسیع کارگروه بهداشت و امداد، کارگروه ادبیات و هنر مقاومت، کارگروه مادران و کودکان، کمیته های متنوع کارگروه اقشار ویژه اشاره داشت و گفت:هدف ایجاد چنین تشکیلات سازماندهی شده مردمی جهت انسجام بخشی، حمایت همه جانبه همه اقشار از مردم مظلوم اما مقتدر غزه و هدفمند کردن زمینه های فعالیت برای تسریع آزاد سازی قدس شریف می باشد و خواهان همراهی، همدلی و اتحاد گسترده مردم در این امر مهم شد.

لازم بذکر است دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین مجلس شورای اسلامی به دبیرکلی دکتر سید مجتبی ابطحی بعد از عملیات طوفان الاقصی در یک حرکت جهادی تشکیلات کارگروه های اتاق وضعیت دبیرخانه راه اندازی نموده، از متخصصین علاقمند و داوطلب در حوزه های مختلف بهره گرفته است و تاکنون دهها برنامه حمایتی در تهران و سطح کشور اجرا گردیده است.

گفتنی است در روزهای آینده شاهد برنامه های فرهنگی، هنری در سراسر کشور و گروه های همتا در دیگر کشورهای جهان بر بستر مجازی خواهیم بود.