به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و با همکاری انتشارات ارتباط نوین ، اولین دوره نمایشکاه کتاب در قالب بیش از ۲ هزار عنوان مختلف در محل نمایشگاه دائمی برگزار میشود.

به گزارش گویای صنعت، به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و با همکاری انتشارات ارتباط نوین ، اولین دوره نمایشکاه کتاب در قالب بیش از ۲ هزار عنوان مختلف در محل نمایشگاه دائمی برگزار میشود.

گفتنی است این نمایشگاه در موضوعات مختلف تاریخی و مذهبی، ادبیات و فلسفه، ادبیات مقاومت، دفاع مقدس و سینمایی و کودک و نوجوان برگزار می شود.

🕐زمان : ۳ اردیبهشت الی۱۳ اردیبهشت به مدت ۱۰ روز ساعت ۱۱ الی ۲۱ شب
🏡مکان برگزاری: خیابان اصلی، نبش خیابان گوهردشت، محل نمایشگاه دائمی شهرداری