قهرمانی گفت: طی بازرسی های روزانه انجام گرفته، مشخص شد اکثر واحدهای صنفی این شهرستان حرمت ماه مبارک رمضان را رعایت می کنند.

به گزارش گویای صنعت، مهدی قهرمانی پس از بازرسی از واحدهای صنفی و اغذیه فروشی ها اعلام کرد: در راستای حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، گروه هایی برای ارزیابی فعالیت صنوفی شهرستان به صورت روزانه فعالیت می کنند و امروز خودم نیز همراه این بازرسان حضور داشتم.

وی خاطرنشان ساخت: اکثریت کسبه شهرستان با اعتقادات راسخی که دارند، حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ می کنند و شئونات آن را رعایت می کنند اما در این بین، افراد انگشت شماری هستند که حفظ حرمت نکرده اند.

قهرمانی تاکید کرد: این واحدهای صنفی به رغم تذکراتی که داده شد، پافشاری می کردند که در این راستا اعمال قانون و تعدادی از آنها پلمپ شدند با این حال ارزیابی و برآیند ما ، حکایت از رعایت اغلب واحدهای صنفی در این زمینه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ری با اشاره به مسافر پذیری چشم گیر این شهرستان اذعان داشت: در همین زمینه باید پیش بینی های لازم انجام می شد که در این راستا تعدادی از واحدهای صنفی به خصوص رستوران ها و اغذیه فروشی ها مجوزهای لازم را دریافت کرده اند و مشخص هستند.

وی افزود: آن دسته از واحدهای صنفی متقاضی می توانند برای دریافت مجوزهای لازم، به پلیس اماکن مراجعه کنند تا بتوانند در ماه مبارک رمضان به صورت قانونی و قوانین مربوطه طبخ غذا داشته باشند.