فخاری گفت: قابلیت اصلی اسلامشهر در تولید کفش کتانی است که از اراضی موجود برای ایجاد شهرک اختصاصی تولید کفش استفاده می کنیم و پیگیری این موضوع در دستورکار قرار گرفته است.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری در حاشیه جلسه تسهیل و رفع موانع تولید اسلامشهر ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: با توجه به بازدیدهای انجام شده، به تولید می بالیم و افتخار می کنیم و هدف عمده ما کمک به رفع مشکلات بخش تولید است.

وی با اشاره به صادراتی بودن برخی از کالاها در بازدیدهای امروز افزود: وقتی کالایی قابلیت صادرات پیدا می کند، یعنی توانسته روند کنترل، ارزیابی و نظارت بین المللی را طی کند و این باعث افتخار است و باید از این طریق تلاش کنیم سهم برندهای بازارهای داخلی را با تغییر رویکردها به فرصت های بین المللی تبدیل کنیم.

استاندار تهران عنوان کرد: قوانین مترتب بر تولید با شرایط همخوانی ندارد و گاهی برای یک متر تغییر کاربری سیر طولانی و مطولی باید طی شود که نمی توان قدرت تولید را افزایش داد، از سوی دیگر تداخل قوانین نیز منجر به مشکلات می شود.

فخاری سپس گفت: یکی از راهکارها مدل سازی صنفی است و اگر صنوف در جایگاه و مقام صنف مربوطه به نقطه ای برسند تا عوامل و راهکارهای حرفه ای را در بسته مشخصی ارائه دهند، تکلیف سرمایه گذار و دستگاه ها مشخص می شود.

وی با اشاره به ساماندهی شهرک های صنعتی تصریح کرد: مراتب قبلی در ۳۸ لکه صنعتی استان تصویب شد، همچنین در مورد بعضی از شهرک های باقی‌مانده تصمیم گرفته شد.

استاندار تهران با اشاره به رفع مشکلات واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: قابلیت اصلی اسلامشهر در تولید کفش کتانی است که از اراضی موجود برای ایجاد شهرک اختصاصی تولید کفش استفاده می کنیم و پیگیری این موضوع در دستورکار قرار گرفته است.