ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی خورشیدی در استان کرمان و ایجاد یک ناحیه صنعتی در استان سمنان با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، در نشست هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲ مزین به نام “مهار تورم و رشد تولید”، ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی جدید در استان کرمان و ایجاد یک ناحیه صنعتی در استان سمنانبه تصویب مجمع عمومی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها رسید.

 ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی سیرجان به عنوان چهارمین شهرک صنعتی تخصصی مصوب در زمینه انرژی خورشیدی با رویکرد فراهم سازی بستر مناسب برای استقرار نیروگاههای مقیاس کوچک تولید برق از منابع تجدید پذیر به وسعت ۵۰۶ هکتار در شهرستان سیرجان استان کرمان و ایجاد ناحیه صنعتی دامن کوه به وسعت ۳۰٫۶ هکتاردر شهرستان دامغان در استان سمناناز جمله شهرک ها و نواحی صنعتی می باشند که در جهت پاسخ به نیازها و تقاضاهای موجود با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و   شهرک های صنعتی ایران در سالجاری به میزان مساحت های فوق الذکر توسعه داده می شوند.

با ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی فوق الذکر؛۵۳۶ هکتار به مساحت اراضی در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور افزوده می‌شود تا شرکت‌های استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بتوانند نسبت به جذب سرمایه‌گذاران و به‌تبع آن ایجاد شغل پایدار در سطح کشور اقدام کنند.با ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی فوق الذکر و استقرار و بهره برداری از واحدهای صنعتی در این شهرک ها و نواحی صنعتی با برآورد سرمایه گذاری اولیه به میزان ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال ؛ امکان ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۵۰۰ نفر فراهم می شود.

در سال ۱۴۰۱ نیزایجاد یا توسعه ۴۲ شهرک و ناحیه صنعتی در ۲۰ استان کشور به وسعت بیش از ۶۷۰۰هکتار به تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان مجمع عمومی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها رسیده است که برای طی فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز؛ ایجاد یا توسعه ۴۶شهرک و ناحیه صنعتی در ۲۳استان کشور به وسعت بیش از ۷۰۰۰هکتار به تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان مجمع عمومی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها رسیده است که برای طی فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال شد.

در راستای تحقق شاخص مصوب افزایش سطح اراضی صنعتی در اختیار؛ با مجموعه اقدامات انجام شده در شرکت های استانی و ستاد سازمان؛ در طول سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  با رشد بیش از ۲۸۰ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ این شاخص،بیش از ۱۳۰۰۰ هکتار به مجموع سطح اراضی صنعتی در اختیار در شهرکها و نواحی صنعتی کشور افزوده شده که متعاقبا جهت واگذاری این اراضی به متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی ، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و برنامه های مصوب نسبت به آماده سازی و واگذاری این اراضی اقدام خواهد گردید.

با تهیه و ارسال گزارش ضرورت ایجاد و مکان‌یابی شهرک یا ناحیه صنعتی به لحاظ فنی و اقتصادی توسط شرکت‌ شهرک‌های صنعتی هر استان‌ و پس از بررسی و بازدید میدانی کارشناسان معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گزارش اظهار نظر کارشناسی به هیأت مدیره ارائه و در صورت تأیید مورد تصویب قرار می‌گیرد.

مطابق ضوابط و مقررات قانونی و مفاد بند ۸ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران؛ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرکهای صنعتی اقدام لازم را انجام دهد.همچنین مجمع عمومی شرکت های تابعه (هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکها و نواحی صنعتی مصوب اقدام نماید.

همچنین به استناد مفاد قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی؛ مصوبه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان مجمع عمومی شرکت‌های استانی تابعه، شرط لازم برای تصویب نواحی صنعتی جدید با وسعت زیر ۵۰ هکتار است و در عین حال تصویب نهایی آن مشروط به تایید و اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۵۸شهرک وناحیه صنعتی و ۶ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۹۳ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۱۰۳ هزار و ۵۰قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۵۰ هزار و ۸۴۲ واحد صنعتی و پنجهزار و ۶۴۶ واحد کارگاهی تکمیل شده، زمینه اشتغال مستقیم یک میلیون و ۱۵ هزار و ۸۷۰ نفر  را در سراسر کشور فراهم نموده است.