شهردار منطقه چهار تهران از وجود 23 گود پرخطر در شمال شرق پایتخت خبر داد و گفت: مفتخریم به این که تمامی این اماکن پرخطر ایمن سازی شده است.

به گزارش گویای صنعت، “علی اصغر کمالی زاده” در این باره گفت: مالکان گودهای پرخطر این منطقه از تهران بخش خصوصی است و مدیریت شهری تلاش دارد نسبت به ساخت این گودهای پرخطر اقدام کند.
وی با بیان اینکه وجود این گودها خطری برای شهروندان ندارد، افزود: خوشبختانه تمامی این گودها ایمن سازی شده ولی ما برآنیم با مذاکرات متعدد رضایت مالکان این گودها برای ساخت را کسب کنیم.
شهردار منطقه چهار تهران ادامه داد: شهرداری در این شرایط نظارت مستقیمی نخواهد داشت اما نسبت به ایمن سازی این گودها اقداماتی انجام شده و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
کمالی زاده در پایان گفت: ساختن شهری سلامت، ایمن و آراسته برای افرادی که صاحبان اصلی این شهر هستند، از وظایف اصلی و دغدغه مدیریت شهری است که در این منطقه با جدیت و تلاش فراوان به آن رسیدگی می شود.