معاون فني شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران در راستاي پايش مستمر پروژه‌هاي زیرساختی شهرك‌هاي صنعتي، از پروژه های در حال اجراي شهرك صنعتي فیروزکوه بازديد به عمل آورد.

به گزارش گویای صنعت، اینبار سهیل رستگارپور معاون فنی اقدام به  بازدید از پروژه‌های زیرساختی در سطح شهرک‌ صنعتی فیروزکوه نمود و ضمن اطلاع از آخرین وضعیت پروژه ها طی برگزاری جلسه  با پیمانکاران  از  آخرین وضعیت عمرانی در شهرک باخبر شد ودر گفتگو با روابط عمومی گفت
در شهرک صنعتی فیروزکوه درحال حاضر تعداد ۷ پروژه درجریان  به ارزش ۱۳۴۳ میلیارد ریال جهت آماده سازی زیر ساخت و انجام تعهدات زیرساختی به متقاضیان در حال انجام می باشد.
معاون فنی شرکت همچنین اقدام به بازدید از آخرین وضعیت احداث شبکه ۲۰کیلوولت ضلع شرقی شهرک صنعتی فیروزکوه۲ که درشرف بهره برداری می باشد و همچنین بازدید از روند احداث شبکه۲۰ کیلوولت در ضلع غربی و جنوبی شهرک فیروزکوه۲ باپیشرفت فیزیکی۴۵درصد که باهزینه اجرایی۱۴۰میلیاردریال درحال اجرا می باشد،نمود و عنوان کرد با اتمام این پروژه تا انتهای سالجاریکل ضلع جنوبی وغربی شهرک برقدارخواهدشد
پروژه بعدی که مورد بازدید ایشان قرار گرفت روند اجرای خط انتقال آب از سد نمرود به شهرک صنعتی فیروزکوه ۱و۲بود که باهزینه اجرایی۷۴۵میلیاردریال از شهریور سالجاری شروع شده است
در بازدید صورت گرفته بعدی ایشان ازتکمیل منبع آب زمینی ۲۰۰۰مترمکعبی سخن به میان آورد که با هزینه اجرایی۸۲میلیاردریالی در شرف تحویل موقت می باشد
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از پروژهای زیرساختی که شامل احداث شبکه آب وفاضلاب ضلع غربی فیروزکوه۲ وتکمیل شبکه آب وفاضلاب فیروزکوه۱ وخط انتقال چاه سوم می باشد با هزینه اجرایی۸۵میلیارد ریال و با پیشرف ۳۵ درصدی به سرعت درحال اجرا می باشد
شایان ذکر است به طور کلی در شهرک صنعتی فیروزکوه طی چند سال اخیر تعداد۱۰ پروژه به ارزش۱۶۳۸میلیارد ریال تعریف شده است