هم زمان با هفته دفاع مقدس مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت با هماهنگی سازمان بسیج صنعت و معدن تهران بزرگ توفیق یافت، از خط تولید یکی از عظیم ترین مجموعه های صنعتی و تولیدی ملی کشور یعنی کارخانه ایران خودرو بازدید به عمل آورد.

به گزارش گویای صنعت، هم زمان با هفته دفاع مقدس مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت با هماهنگی سازمان بسیج صنعت و معدن تهران بزرگ توفیق یافت، از خط تولید یکی از عظیم ترین مجموعه های صنعتی و تولیدی ملی کشور یعنی کارخانه ایران خودرو بازدید به عمل آورد.
به گزارش سایت گویای صنعت، تقارن این بازدید، همزمان با هفته دفاع مقدس، یادآور این موضوع است؛ که دفاع ما با دشمنان قسم خورده این انقلاب و نظام تمام نشده است؛ بلکه فقط جبهه این رویارویی تغییر کرده است و ماهیت آن آشکارتر و روشن تر شده است؛ که رزمندگان این جبهه مهندسان، نخبگان و فرزندان غیور و خلاق این کشور عزیزمان ایران؛ که همانا تولیدکنندگانی هستند؛ که با ساخت و تولید هرقطعه، کالا و محصول داخلی و ملی، تیری است؛ که به سوی دشمن استکباری و استعماری نشانه می رود و نیز نتیجه آن تامین نیاز بازار داخلی و قطع زنجیره وابستگی به کالاهای غربی و آمریکایی است و نیز از سویی دیگر نیل به اهداف و آرمان های والای ایرانی و اسلامی است؛ که همانا منتج به خودکفایی و شکوه عزت مردم اسلامی ما می گردد.