اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به همراه شهردار منطقه ۱۱ بازدیدی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های توسعه محلی منطقه داشتند.

به گزارش گویای صنعت، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، میثم مظفر عضو کمیسیون به همراه سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ و سایر مدیران بازدیدی از سطح منطقه داشتند و وضعیت پروژه‌های توسعه محلی را در قالب طرح رصد ۲ بررسی کردند.

در جریان این بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از ۹ پروژه کوچک مقیاس منطقه که برای سال ۱۴۰۱ مشخص شده بود دیدن کردند و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید از بهسازی معبر خیابان انبار نفت، احداث ساختمان پارک آموزش ترافیک، احداث زمین چمن مصنوعی کانون حر، احداث پیاده‌رو ضلع شمال خیابان شوش، توسعه پایانه معین، مجموعه بانوان شهربانو، بوستان مافی، ساماندهی میدان وحدت اسلامی و مرمت چارسوق چوبی دیدن شد.

‌پروژه‌های توسعه محلی منطقه در سال گذشته پیشرفت خوبی داشته و اکثر پروژه‌های تعریف شده در سال گذشته، تکمیل و تحویل شهروندان منطقه شده است.

گفتنی است پروژه‌های توسعه محلی در جریان اجرای طرح رصد ۲ به درخواست شهروندان در محلات مختلف احصا شده و در بودجه شهرداری تهران اعتبار لازم برای آنان اختصاص پیدا کرده است.