معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۴ از سکوی تخلیه زباله حکیمیه بازدید کرد.

به گزارش گویای صنعت، قاضی میرسعید ضمن حضور در سکوی تخلیه زباله حکیمیه با همراهی مهندس میرغدیری رییس ایستگاه، ضمن بررسی تجهیزات، امکانات و اطلاعات رانندگان ، خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین، از قسمت های مختلف ایستگاه بازدید بعمل آوردند.
در پایان این بازدید چندساعته، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، با اشاره به اینکه بخش اعظم زباله های منطقه ۴ در این ایستگاه تخلیه میشود ، افزود:یکی از بزرگترین ایستگاه تخلیه زباله تهران مطابق با پیشرفته ترین الگوهای خارجی و مجهز به سیستم های رایانه ای ثبت و ضبط دقیق ورود و خروج و تخلیه و بارگیری کنترل شده زباله ها در بزرگراه زین الدین و در منطقه حکیمیه تهران قرار دارد.