معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی تهران از ۴ واحد صنعتی مستقر در شهرک شمس آباد بازدید بعمل آورد.

به گزارش گویای صنعت،  حمید خوش سیرت در جریان این بازدید از نزدیک با مهمترین توانمندیها، ظرفیتها، همچنین مسایل و مشکلات این واحدهای تولیدی آشنا شد و برای رفع برخی موانع راهکارهای لازم را صادر کرد.
این بازدیدها در راستای رفع موانع تولید و همچنین حمایت از واحدهای sme صورت گرفت.