در سومین روز از نمایشگاه هفته دولت، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از غرفه مرکز تتا بازدید کرد.

به گزارش گویای صنعت، در سومین روز از نمایشگاه هفته دولت، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از غرفه مرکز تتا بازدید کرد و با فرشاد زاهد مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی به بحث و گفتگو در خصوص راه اندازی مرکز میانی بانکی پرداخت.

در این گفتگوی دوستانه طرفین ضمن تاکید بر اهمیت راه اندازی و آغاز فعالیت مرکز میانی بانکی، اظهار امیدواری نمودند که با همکاری های دو جانبه، بتوانند فرآیند راه اندازی مرکز میانی را تسریع نموده و هرچه زودتر شاهد آغاز فعالیت آن باشند. راه اندازی مرکز میانی بانک مرکزی مدت‌ها در حال رایزنی بوده است. لیکن در ماه های اخیر با اقدامات مناسب و توافقات انجام شده و در پی مصوبات جلسات ۲۸ و ۲۹ شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، فرآیند راه اندازی این مرکز میانی با سرعت در حال پیگیری است و امید است این مرکز در ماه های آتی فعالیت خود را به صورت رسمی در زیرساخت کلید عمومی کشور آغاز نماید.