چند سالی بود که عده ای معدود در شهرری «آتش به اختیار» به معنای بی قانونی و فحاشی و مدیون کردن جریان انقلابی کشور را در قالب الفاظ مطالبه گری و حقوق بیت المال و... برای نفع خویش به راه انداخته بودند که عده ای هم به جرم دست اندازی به بیت المال در بخش های مختلف شهر درچنگال قانون گرفتار شدند.

چند سالی بود که عده ای معدود در شهرری «آتش به اختیار» به معنای بی قانونی و فحاشی و مدیون کردن جریان انقلابی کشور را در قالب الفاظ مطالبه گری و حقوق بیت المال و… برای نفع خویش به راه انداخته بودند که عده ای ند سالی بود که عده ای معدود در شهرری «آتش به اختیار» به معنای بی قانونی و فحاشی و مدیون کردن جریان انقلابی کشور را در قالب الفاظ مطالبه گری و حقوق بیت المال و… برای نفع خویش به راه انداخته بودند که عده ای هم به جرم دست اندازی به بیت المال در بخش های مختلف شهر درچنگال قانون گرفتارشدند.

 

واقعیت امر این است که رهبر معظم انقلاب در تبیین مفهوم «آتش به اختیار»، خاطر نشان کردند: آتش به اختیار به معنای «کار فرهنگیِ خودجوش و تمیز» است و به معنای بی قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.

ایشان استفاده از ظرفیت‌های کشور را نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان دانستند و خاطرنشان کردند: «گروه‌های جوانِ مؤمن و انقلابی باید هر کاری را که امکان‌پذیر است در چارچوب قوانین و مصلحت کشور انجام دهند و معطل کسی نباید بمانند.

مقام معظم رهبری  یکی  از کارهای مهم کشور را کارهای فرهنگی دانسته و با اشاره به منافذ و نفوذگاه های بسیار دشمن در عرصه فرهنگی، تأکید کردند که علاوه بر مجموعه های مسئول دولتی، مجموعه های عظیم مردمی و جوانان صاحب فکر و دارای ابتکار و همت باید با «آتش به اختیار»، منافذ فرهنگی را مسدود و در این عرصه اقدام کنند و کار را پیش ببرند.

در برهه ای از زمان که اخبار ریز و درشت در مورد دستگیری برخی مسئولان در شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداریها، شوراها و سایر دستگاه ها به گوش می رسید، از ادامه این وضعیت در شهری که از سوی رهبر معظم انقلاب قبله تهران لقب گرفته است، نگران بودیم که عاقبت این شهر به کجا می خواهد برود؟! دیگر به چه کسی امید و اطمینان است؟

اما برخی تغییرات در سطوح مدیریتی خرد و کلان شهر امید را به شهر باز گرداند و در ادامه، کوتاه شدن دست و پای برخی ریاکاران و باج گیران از ادارات و دستگاه های شهر؛ دلسوزان شهر را دلگرم کرد.

یکی از کلید واژه های سخنان حضرت آیت الله خامنه ای نیروی انسانی با تقوا و مستعد است و ایشان می فرمایند: «مهم‌ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است.

خوشبختانه با تغییر سیمای شهر باقرشهر شاهد بروز و ظهور این مهم در  شهرری هستیم و در روزگاری که دشمن تلاش می کند با هجمه فرهنگی ذائقه فرهنگی مردم را تغییر دهد، به همت مدیر جوان انقلابی و بسیجی روابط عمومی شهرداری باقرشهر، حکمت های نهج البلاغه که از نظر محتوایی به مسائل گوناگون اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی پرداخته است چهره شهر را معطر ساخته و این بار به جای (پدافند فرهنگی)، یک حرکت« آفندی فرهنگی » اتفاق افتاده که این اقدام را به فال نیک می گیریم و امیدواریم برنامه های فرهنگی نو و تاثیر گذار بیشتری در حوزه فرهنگی بویژه بحث حجاب که این روزها به خط مقدم رسانه های استکباری تبدیل شده است، تولید شود.