سیدعلی یزدیخواه گفت: تبیین باید راجع به فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های نظام صورت گیرد. ما باید خودمان، کشور را بسازیم. کشورهای غربی هیچ موقع در راستای منافع ملی ما حرکت نکردند.

به گزارش گویای صنعت، سیدعلی یزدی خواه با حضور در دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح؛ با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم امر تبیین برای جوانان گفت: تبیین یکی از رسالت های اصلی دستگاههای فرهنگی و‌ حاکمیتی است که باید به آن بپردازند. آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، اوقاف و امور خیریه، امور مساجد، سپاه، ارتش، بسیج، ناجا و فراجا باید مسائل را تبیین کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تبیین باید راجع به فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های نظام صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما باید خودمان، کشور را بسازیم. کشورهای غربی هیچ موقع در راستای منافع ملی ما حرکت نکردند. ما باید با تکیه بر توانایی جوانان برومندمان و استفاده از شیوه های نوین نسبت به آبادانی کشورمان تلاش کنیم. ما در حوزه تبیین کم کاری زیاد داشتیم این کم کاری ها قابل بررسی است البته ضرورت تبیین مانند امروز احساس نمی شد و‌ دستگاهها موضوع را عمیق درک نمی کردند.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: گسست بین نسلی و ایجاد ابهامات جدید برای نسل جوان و نوجوان ما توسط شبکه های خبری و ماهواره ای و پلتفورم های خارجی در دستور کار دشمنان بوده و هست. دستگاههای ما شدت آسیب ها را نمی دانستند و به همین علت نیز دچار کم کاری بوده اند که باید جبران کنند و‌ برنامه های ویژه برای تبیین داشته باشند.