رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره به‌روزرسانی گزارش‌های حسابرسی در شورای ششم، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شورای ششم به محض شروع به کار دنبال کرد، موضوع پیگیری گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری و مناطق 22گانه است که در 4 سال گذشته مدیریت شهر، مغفول مانده بود.

به گزارش گویای صنعت،محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این دوره با جدیت موضوع انجام حسابرسی تمامی بخش‌های شهرداری تهران را پیگیری کردیم؛ ادامه داد: حسابرسان مستقر شدند و در طول ۸ ماه، ۳۰۶ گزارش حسابرسی برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، قرائت و تصویب شد.
آخوندی با تأکید بر اینکه بررسی گزارش‌های حسابرسی وظیفه قانونی شورای شهر بوده و باید در هر دوره انجام شود، بیان کرد: بعد از تکمیل گزارش‌های ۴ ساله گذشته، گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق ۲۲گانه که مربوط به دوره فعلی مدیریت شهری است آغاز کردیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه به موقع انجام شدن حسابرسی و قرائت و ابلاغ به هنگام آن بسیار مهم است، گفت: با تصویب گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های خاکریزآب، نوسازی ‌و موسسه همشهری تنها گزارش حسابرسی ۳ مجموعه که شامل شرکت شهر سالم، سازمان فاوا و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی است، باقی مانده است.
وی با بیان اینکه بعد از پایان تعطیلات صحن شورای شهر گزارش‌های حسابرسی ۳ مجموعه باقی مانده بررسی و تصویب خواهیم کرد، افزود: آنچه درحال حاضر حائز اهمیت است تعیین تکلیف گزارش‌های حسابرسی سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری پیش از برگزاری مجمع سالیانه شرکت‌هاست.
آخوندی تأکید کرد: برای اولین‌بار در مدیریت شهری شاهد هستیم، که پیش از تشکیل مجمع سالیانه شرکت‌ها صورت‌ها و عملکرد مالی و حسابرسی  تمامی سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران بررسی و تعیین تکلیف شده است. این اتفاق در هیچ دوره‌ای از شورای شهر تهران رقم نخورده بود و اقدامی قابل دفاع و مثبتی از شورای ششم است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به تکالیف تعیین شده در پایان هر گزارش حسابرسی برای تمامی مجموعه‌ها که در راستای اصلاح در فرآیند کاری و مالی آنان محسوب می‌شود، شورا به طور جدی پیگیر اجرایی شدن این تکالیف و حل مسائل و مشکلات خواهد بود.