اساسنامه‌ سازمان‌های‌ وابسته به شهرداری تهران در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و پیرامون آن بحث و تبادل نظری میان اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری انجام شد.

به گزارش گویای صنعت، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر با حضور محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه، میثم مظفر، ناصر امانی و احمد صادقی اعضای کمیسیون، مجید باقری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، هاشمی مدیرکل امور مجامع و محمدعلی الفت‌پور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران و سایر مدیران شهری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، اساسنامه‌های سازمان‌های‌ وابسته به شهرداری تهران مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و پیرامون آن بحث و تبادل نظر میان اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری انجام شد.
در این جلسه برخی موارد اختلافی بین نظر کمیته منابع انسانی و تشکیلات و شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً، اصلاحات لازم اعمال شد. متن مورد توافق که بخش مشترک اساسنامه‌ همه سازمان هاست به زودی جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارائه خواهد شد.
در ادامه این جلسه موضوع «اعلام نظر درخصوص مصوبات شورای اداری شهرداری تهران» در دستور کار قرار گرفت و درباره ساختار شهرداری تهران بحث و بررسی شد.
پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر شد کمیته تشکیلات و منابع انسانی کمیسیون برنامه و بودجه مصوبات شورای اداری را بررسی نماید و در صورتی که مصوبه ای نیاز به اخذ مجوز از شورای شهر داشته باشد به شهرداری اعلام نماید تا در لایحه ای مجوزهای لازم از شورا اخذ شود.