سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی لایحه ایجاد درگاه خدمات غیر حضوری شهرداری تهران برای صدور مجوزها، گواهی ها و استعلامات تا بررسی گزارش های حسابرس شورای اسلامی شهر تهران در صحن خبر داد.