سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از ارائه گزارش نظارتی شش ماهه اول بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ پروژه های تملک دارایی سرمایه ای شهرداری تهران، توسط کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه آتی شورا خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا از برگزاری یکصد و نود و پنجمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۲ روز یک شنبه پنجم آذر ماه ۱۴۰۲ در تالار رسمی ساختمان شورا خبر داد.
نادعلی اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در خصوص پروژه های تملک دارایی و سرمایه ای شهرداری تهران برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ گزارشی ارائه خواهد نمود.