در راستای حمایت از واحدهای صنعتی، محصولات نمایشگاه شهرک صنعتی عباس آباد در دهه مبارک فجر بروزرسانی شد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، به همت معاونت صنایع کوچک شرکت و همچنین هم افزایی شهرک صنعتی عباس آباد، نمایشگاه محصولات این شهرک در دهه مبارک فجر به روز رسانی شد.

واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای شرق تهران می توانند از ظرفیتهای این نمایشگاه بهره مند شوند.

گفتنی است که غرفه ها هر ۶ ماه یکبار در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.