همزمان با هفته دولت، باهدف پاسخگویی به مطالبات مردم و ارتقا کمی و کیفی خدمات، میزخدمت در مصلای نمازجمعه شهرهای تحت پوشش آبفای شهرری برپا شد.

به گزارش گویای صنعت، هادی گل محمدمدیر روابط عمومی آبفای منطقه۶ با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری میزخدمت در نمازجمعه، دیدارچهره به چهره با مردم این شهرها و بررسی مشکلات آنان است.

گل محمد تصریح کرد:برگزاری میزخدمت در راستای حقوق شهروندی،ارتباط نزدیک بامردم و پاسخگویی مدیران حوزه مشترکین و فنی آبفا می‌باشد.

مدیرروابط عمومی مهمترین ماموریت‌های آبفا در شرایط کنونی را با توجه به کاهش شدیدمنابع آبی به دلیل گرماهوا و عدم بارش‌ها، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف بهینه آب خواندو اظهارداشت: روشن شدن افکارعمومی و قرارگرفتن مردم در جریان وضعیت موجود و منابع‌ آبی کشور می‌توان نقش بسزایی در مدیریت مصرف بهینه آب از سوی آنان داشته‌باشد‌.

گل محمد با بیان این که برنامه فوق به منظور تکریم ارباب‌ رجوع و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات آنان است افزود: گستره شرکت آب وفاضلاب منطقه۶ با چهار ناحیه که مناطق۲۰،۱۹،۱۷،۱۶،۱۵ و پنج شهر باقرشهر، حسن آباد، قیام دشت، کهریزک و خاورشهر را تحت پوشش دارد، درنخستین روز از هفته دولت چهار میز خدمت در شهرری ،باقرشهر، خاوران و قیامدشت برپا کرد‌.