شهردارمنطقه 13 از برپایی کارگاه المان های حجمی و باغ مجسمه سرو توسط معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه در مجموعه ساصد خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به در اختیار قرار گرفتن ۱۱ هکتار در قالب بوستان و سرانه های عمومی گفت: کارگاه المان های حجمی و باغ مجسمه سرو با پیشرفت ۹۰ درصدی به زودی افتتاح و به مرحله بهره برداری می رسد.
او در خصوص فعالیت این کارگاه افزود: در نظر داریم ، در این کارگاه نسبت به تکمیل، طراحی و ساخت المان و نصب آن در سطح منطقه اقدام کنیم.
شهردارمنطقه ۱۳ اظهار داشت: این کارگاه به منظور ساخت المانهای حجمی و نوری از ضایعات و مصالح فلزی موجود، احداث و تجهیز شده است.
محمد هادی علی احمدی خاطر نشان کرد: در این کارگاه، نسبت به ساخت پنج المان هنری و حجمی قابل نصب در سطح محدوده ، ۲۰ المان نماد سرو به منظور نصب در باغ مجسمه سرو و سطح منطقه و تعداد ۲۰ عدد پایه جهت نصب المانهای سرو در طرحهای مختلف در داخل محوطه ساصد اقدام شده است.