جلسه شوراي معاونين و مديران ستادي شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه سال 1402 با حضور مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، این جلسه در خصوص تبین سیاست های کاری شرکت در سال ۱۴۰۲ توسط مدیرعامل در محل سالن کنفرانس شرکت تشکیل گردید.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در جهت تحقق اهداف شرکت از مدیران خواست تا زمان‌بندی برنامه‌های کاری سال ۱۴۰۲ را تهیه و ارائه نمایند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیران را مکلف به پیگیری مستمر و اعمال نظارت دقیق نسبت به جذب اعتبارات و اجرای درست پروژهای عمرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرد.
گفتنی است که در این جلسه معاونین و مدیران ستادی در جهت تحقق اهداف شرکت، پیشنهادات و نقطه نظرات حوزه کاری خود را اعلام ارایه دادند.
رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی، تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع، تامین آب، برق، گاز و استفاده از ظرفیت پسآب و توسعه شهرک‌ها با ایجاد زمین صنعتی از مهمترین مواردی بود که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.