تور صنعتی بازدید از شرکت کوپل آسانسور در شهرک صنعتی پرند با حمایت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، شرکت کنندگان در این رویداد از شرکت کوپل آسانسور بازدید کردند و با فرایند تولید در این واحد صنعتی آشنا شدند.
این بازدید با حمایت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی تهران برگزار شد.
در این برنامه تعدادی از فعالان و علاقمندان این حوزه حضور داشتند.
در این تور صنعتی کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند تحلیل محصولات رقبا نیز برگزار گردید
برگزاری مداوم تورهای صنعتی به منظور آشنایی با فرآیندهای تولید، به صورت منظم در دستور کار شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و معاونت صنایع کوچک این شرکت می‌باشد.
در این تور صنعتی کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند تحلیل محصولات رقبا نیز برگزار گردید‌.