آئین نکوداشت استاد حسین مهرپور از مفاخر حقوق ایران سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، آئین نکوداشت استاد حسین مهرپور سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

این همایش در خیابان استاد نجات الهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی برنامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.