یازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری عصر امروز به ریاست معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت،  عصر امروز یازدهمین جلسه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری» با موضوع بررسی و رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران شهرستان به ریاست حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و باحضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اداره صمت شهرستان و سایر مسئولین و باحضور تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرستان ری در محل سالن شهدای مدافع حرم فرمانداری برگزار گردید.

تقسیط و تعدیل عوارض صدور پروانه ها، مشکلات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، نظام مهندسی، محیط زیست و امور اراضی، صدور مجوزهای ساخت و بهره برداری، نحوه اعمال تعرفه های آب، برق و گاز و مشکلات مربوط به واحدهای مستقر در شهرکهای صنفی و صنعتی از جمله مسائل و عناوین مطروحه در این جلسه بود.