نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی قرچک برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، در این نشست راهکارهای لازم برای رفع مشکلات زیرساختی و زیربنایی شهرک صنعتی قرچک ارایه شد و در خصوص حل مشکلات برخی از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در ادامه این جلسه همچنین گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت ها و برنامه های آتی شرکت در شهرک صنعتی قرچک ارائه داد.