دوره‌ی داوری درجه ۳و۲,دفاع شخصی ویژه بانوان بسیجی سپاه محمد رسول الله (ص) در باشگاه ولیعصر (عج) با تدریس استاد میرمهدی و با سرپرستی استاد اسدزاده در تاریخ ۱۷ / ۸ الی ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۲ باحضور ۲۵هنرجو برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت، دوره‌ی داوری درجه ۳و۲,دفاع شخصی ویژه بانوان بسیجی سپاه محمد رسول الله (ص) در باشگاه ولیعصر (عج) با تدریس استاد میرمهدی و با سرپرستی استاد اسدزاده در تاریخ ۱۷ / ۸ الی ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۲ باحضور ۲۵هنرجو برگزار گردید.
گفتنی است که مسئول برگزاری دوره تربیت بدنی خواهران سپاه محمد رسول الله (ص)تهران بزرگ خانم صباغ می باشد.