دومین رویداد استارت اپی با هدف تامین استارت اپ ها در مورخه سوم آذر ماه ۱۴۰۲ در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار خواهد گردید.

به گزارش گویای صنعت،این رویداد فرصتی بی نظیر برای صاحبان کسب وکار است که بتوانند طرح های خودشان را در حضور سرمایه گذاران شخصی،سرمایه گذاران نهادی و حاکمیتی،سرمایه گذاران حقوقی ،بانکها وموسسات مالی و همچنین ایرانیان صاحب سرمایه در خارج و سرمایه گذاران خارجی ارائه نمایند .
در این رویداد قرار است طرح ها به دبیرخانه ارسال شوند و پس از گزینش نسبت به پرزنت طرح ها و آغاز تامین مالی اقدام گردد، در این رویداد می‌توان استارت اپ های پرسود را شناسایی کرد ومسیر تعالی را طراحی کرد.

مهدی صبورزاده دبیر و بنیانگذار رویدادهای استارت اپی گفت :در این ایونت بهترین مدل هم افزایی بین صاحبان ایده ،صاحبان طرح و سرمایه پذیر با منتورینگ صاحبان تخصص صورت می‌پذیرد که در نوع خودش یک دورهمی بی نظیر خواهد بود،ایشان هدف نهایی از برگزاری چنین رویدادهای تخصصی را تحول در مسیر کسب وکارهای نوین دانست که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی و در نهایت تولید ثروت خواهد شد.