تمهیدات کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال اتخاذ شد.

به گزارش گویای صنعت، دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ شهریور به منظور هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه ها با توجه به افزایش آلودگی هوا در نیمه دوم سال به ریاست میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و با حضور اعضاء کارگروه در محل سالن جلسات استانداری تهران تشکیل شد.

غراوی د این جلسه اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های استان ضمن نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه مواقع اضطرار، گزارش اقدامات را به استانداری تهران ارائه دهند.

وی افزود: مقرر شد پلیس راه و راهور استان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت ممانعت از ورود کامیون ها و خودروهای سنگین در مواقع اضطرار اقدام و نتایج را به استانداری اعلام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به تشدید آلودگی هوا از طریق پسماندسوزی عنوان کرد: فرمانداران شهرستان های استان هماهنگی لازم به منظور جلوگیری ازپسماند سوزی ازطریق بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها را انجام دهند و‌ گزارش اقدامات را به استانداری ارائه نمایند.

غراوی مسائل مربوط به تجهیز جایگاه های عرضه سوخت را نیز از جمله موارد مطرح شده در دومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران عنوان کرد و افزود: در این جلسه مقرر شد شرکت پخش فرآورده های نفتی نسبت به ارسال برنامه زمان بندی تجهیز کامل طرح کهاب جایگاه های عرضه سوخت به استانداری تهران اقدام کنند.

گفتنی است، در این جلسه شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مکلف شد نسبت به ممنوعیت عرضه سوخت نفت کوره و همچنین تامین سوخت استاندارد واحد‌های بزرگ مقیاس و صنایع اقدام و نتایج را به استانداری اعلام کنند