دو کارگاه آموزشی روانشناسی کنترل خشم و ارتباط موثر و اعتماد به نفس برای رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان در سرای محله ولیعصر(عج) شهرداری برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، دو کارگاه آموزشی روانشناسی کنترل خشم و ارتباط موثر و اعتماد به نفس برای رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان در سرای محله ولیعصر(عج) شهرداری برگزار شد.

گفتنی است، این کارگاه های آموزشی ویژه کودکان و مادران با حضور اساتید روانشناسی، اثرات بسیار موثری در کنترل خشم دارد.