رویداد تانا با هدف ارائه دستاوردهای محققان در حوزه مدیریت سبز با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدام به برگزاری رویداد تانا با هدف ارائه دستاوردهای محققان در حوزه مدیریت سبز کرده است و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نیز با این رویداد همکاری داشت.
با توجه به اینکه یکی از ابزارهای کلیدی توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، برگزاری رویدادهای عرضه و تقاضای نیازهای فناورانه به منظور ارتباط نزدیک بین شرکت‌های متقاضی فناوری و شرکت‌های عرضه‌کننده فناوری است.
از این‌رو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رویداد( تانا) در حوزه مدیریت سبز را با همکاری معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی تهران برگزار کرده است.
این رویداد با هدف ایجاد و توسعه تعاملات سازنده بین سازمان‌ها و نهادهای صاحب نیاز و مساله، تیم‌های فناور و صاحب راهکار و سرمایه‌گذاران، دهم اسفندماه برگزار شد.
از دیگر اهداف برگزاری رویداد تانا می‌توان به شناسایی پتانسیل‌ها، تیم‌های شایسته و طرح‌های فناورانه و نوآورنه در حوزه مدیریت سبز، تسهیل ارتباط موثر میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه اعلام شده از سوی سازمان‌ها و نهادهای صاحب مساله و توسعه بازار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه اشاره کرد.
بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت سبز (پساب، پسماند و انرژی)، مدیریت پسماند( شهری، کشاورزی و صنعتی) و پساب (‌صنعتی و شهری) محورهای این رویداد به شمار می روند.