سومین جلسه کارگروه پایش قرارداد های راکد (مرحله نصب سوله) در محل معاونت صنایع کوچک استان تهران برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت، در این جلسه تعداد ۱۴ طرح نیمه تمام صنعتی راکد (نصب سوله تا مرحله نصب ماشین آلات) توسط کارگروه متشکل از دستگاه های دولتی مربوطه و با حضور سرمایه گذاران گرامی، مورد پایش و عارضه یابی قرار گرفت.
کارگروه پایش در راستای حمایت از صنعتگران و حمایت از کارآفرینانی که موفق به اجراء و تکمیل طرح خود نشده اند، تشکیل شده و تمام طرح‌های راکد شناسایی شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان مورد ارزیابی، پایش، بازدید و نظارت میدانی قرار خواهند گرفت.