مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی قرچک به منظور تعیین بودجه سالیانه ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شرکت اروم ایاز برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت، در این مجمع، مهندس توانا مشاور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران بعنوان رییس مجمع، مهندس زمانی مدیر شهرک صنعتی قرچک و هیات مدیره و سهامداران این شرکت خدماتی حضور داشتند.

بررسی بودجه پیشنهادی هیات مدیره شرکت خدماتی شامل منابع و مصارف، درآمد و هزینه های سال ۱۴۰۲ شرکت خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رویکرد حفظ و نگهداری از زیر ساخت‌ و جلب رضایت صنعتگران چارچوب بودجه به تصویب رسید.

شهرک صنعتی قرچک با دارا بودن ۲۳۱ هکتار در فاز ۱ مساحت و استقرار ۲۵۰ واحد صنعتی بهره بردار از مجموع۸۴۰ قرارداد تا کنون زمینه اشتغال ۴۵۰۰نفر را بطور مستقیم فراهم نموده است.

هم اکنون فاز۲ با مساحت ۲۳۴ هکتار در حال واگذاری بوده و فاز های ۳ و ۴ با مساحت های ۳۱۷ و ۲۰۸ هکتار نیز در حال طراحی جهت شروع فاز عملیاتی بعدی می باشند.