مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی فیروزکوه بمنظور بررسی صورتهای مالی و انتخاب بازرس قانونی برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت، در مجمع مذکور که به ریاست مهدی توانا بعنوان نماینده مدیر عامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی تهران و با حضور سهامداران و هیات مدیره شرکت خدماتی فیروزکوه برگزار گردید، گزارش تراز و صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ قرائت و پس از بحث و گفتگو با اخذ آرا به تصویب رسید. همچنین بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ از بین موسسات مالی به انتخاب رسید.
در این جلسه مباحث مختلف اعضا مطرح و درخصوص ارتقا زیر ساخت‌های شهرک و هماهنگی امور اجرایی مطالبی بحث و بررسی گردید.

گفتنی است شهرک صنعتی فیروزکوه با دارا بودن ۲۰۳هکتار (در فاز ۱) مساحت و ۶۱ واحد صنعتی فعال، زمینه ساز اشتغال ۱۶۸۳ نفر در شرق استان تهران را فراهم آورده است.