در راستای توانمندسازی واحدهای صنعتی صادراتی ( SME ) مستقر در شهرکهای صنعتی تهران ، نشست تجاری B2B در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزارشد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، این نشست با همکاری معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و شرکت ماتوس با حضور ۲۵ واحد صنعتی صادراتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران انجام شد.

در نشست مذکور شرکتهای مدیریت صادرات ، تجار، مشاوران دانش بنیان، شرکتهای خدمات حمل و نقل نیز حضور داشته و به واحدهای صادراتی مشاوره های لازم را ارائه نمودند.