نشست خبری رئیس ستاد انتخابات محمد باقر قالیباف در شهرستان ری برگزار گردید.

به گزارش گویای صنعت,نشست رسانه ای با حمید رضا روئین احمدی ،رئیس ستاد انتخابات شهرستان ری ،با حضور لطف الله ستاره رئیس ستاد ملی پیشرفت ایران قوی در شهرستان ری ،خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل ستاد دکتر محمد باقر قالیباف برگزار گردید.

حمیدرضا روئین احمدی در این نشست گفت:از ساعات اولیه اعلام صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، مکان و محل ستاد انتخاباتی آقای قالیباف در شهرستان ری مشخص شد.

وی افزود:کمیته‌هایی در سطح شهرستان مشخص شده که به صورت تخصصی در تمامی زمینه ها فعالیت خواهند داشت.

وی ادامه داد، حمایت مردم از دکتر قالیباف در شهرستان ری زیاد است البته هدف اصلی ایجاد شور انتخاباتی است ،وما در حال رایزنی هستیم که همایشی برای رای اولی‌ها با حضور دکتر قالیباف در شهرری برگزار شود.

روئین احمدی در پایان مهمترین مطالبه از دکتر قالیباف در صورت انتخاب شدن در انتخابات را، انتصاب افراد متخصص، بومی و کارآمد در شهرستان ری بیان کردند.

در این نشست خبری، لطف ستاره رئیس ستاد پیشرفت ایران قوی( از زیرمجموعه های ستاد انتخاباتی قالیباف) نیز هدف از ایجاد وتشکیل این ستاد را عمل به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند شور انتخاباتی ایجاد شود ،دانستند.