صبح امروز همایش نکوداشت هفته ملی پدافند غیر عامل توسط معاونت اجتماعی فاتب با حضور پلیس های تخصصی در سالن همایش های ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار گردید. 

به گزارش گویای صنعت، صبح امروز همایش نکوداشت هفته ملی پدافند غیر عامل توسط معاونت اجتماعی فاتب با حضور پلیس های تخصصی در سالن همایش های ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار گردید.

گفتنی است، محورهای این همایش پدافندغیر عامل،  دفاع نوین در برابر تهدیدات نوظهورو جنگ روانی که؛  تخصصی ترین بخش آن جنگ نرم برعلیه بنیادخانواده بود.

درپایان مراسم از فعالین حوزه پدافند غیر عامل تقدیر به عمل آمد.