همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و با هدف استفاده از اثرگذاری ظرفیت های فرهنگی در آگاهسازی جامعه نسبت به مسئله حیات بخش اهدای خون، پویش کتابخون در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش گویای صنعت، پویش کتابخون همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و با هدف ترغیب اهالی فرهنگ و دوستداران کتاب در سراسر کشور برای انجام کار انسان دوستانه اهدای خون در چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به اجرا در می آید.
پیوند فرهنگ های کتابخوانی و اهدای خون که یکی نجات بخش روح و دیگری نجات بخش جسم انسان ها می باشد، می تواند به رشد و تعالی مردم در سایه سار فرهنگ های اصیل و انسانی کمک کند که این پویش می تواند یک اتفاق ویژه فرهنگی در سطح کشور باشد.
گفتنی است فرهنگسازی اهدای خون یکی از اولویت های سازمان انتقال خون برای افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم به ویژ جوانان و بانوان است که در مناسبت های مختلف و از طریق پیوندهای فرهنگی به این موضوع حیات بخش پرداخته خواهد شد.
بنابراین گزارش، آقایان ۴ بار و بانوان ۳ بار در سال می توانند با اهدای خون به نجات جان بیماران کمک کنند و به دلیل کاهش مراجعات مردم در روزهای سرد سال و نیاز روزانه بیماران به خون و فرآورده های خونی، از اهداکنندگان وفادار می‌خواهیم حتماً یک بار از دفعات اهدای خون ایشان در فصل زمستان انجام شود تا خللی در تامین خون مورد نیاز بیماران ایجاد نشود.