کارگاه آموزشی با موضوع "فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حریم عمومی "با حضور کارشناس مذهبی از حوزه علمیه و شرکت ۵۰ نفر از بانوان در سرای محله ولایت برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری قرچک، کارگاه آموزشی با موضوع “فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حریم عمومی “با حضور کارشناس مذهبی از حوزه علمیه و شرکت ۵۰ نفر از بانوان در سرای محله ولایت برگزار شد.

گفتنی است این جلسات ویژه بانوان در سراهای محله بصورت مستمر انجام خواهد شد.