به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و به همت امور بانوان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همکاری بسیج جامعه زنان سپاه ۱۵ خرداد و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قرچک، کارگاه آموزشی با موضوع "تاثیر مواد مخدر برسلامت روحی و جسمی زنان و دختران" در پارک بانوان ایستگاه ژیان شهرداری برگزار شد.

به گزارش  گویای صنعت، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و به همت امور بانوان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همکاری بسیج جامعه زنان سپاه ۱۵ خرداد و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قرچک، کارگاه آموزشی با موضوع “تاثیر مواد مخدر برسلامت روحی و جسمی زنان و دختران” با تدریس سرکار خانم مرسلویی در پارک بانوان ایستگاه ژیان شهرداری برگزار شد.