به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، کارگاه آموزشی حل مسئله و تاب آوری با هدف پیشگیری از اعتیاد ویژه خانواده مددجویان بهبود یافته در سرای محله ولایت مدیریت شهری برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت،به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، کارگاه آموزشی حل مسئله و تاب آوری با هدف پیشگیری از اعتیاد ویژه خانواده مددجویان بهبود یافته در سرای محله ولایت مدیریت شهری برگزار شد.

گفتنی است، این دوره با تدریس سرکار خانم لرنی مدرس رسمی بهزیستی برگزار شد.