صبح امروز به همت اداره امور اجتماعی پلیس های تخصصی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، کارگاه عفاف و حجاب و نقش آن در پدافند غیرعامل برگزار گردید.

به گزارش  گویای صنعت، صبح امروز به همت اداره امور اجتماعی پلیس های تخصصی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و نقش آن در پدافند غیرعامل با حضور ۱۵۰ نفر از کارشناسان زن پلیس های تخصصی و افتخاری به منظور ارتقای سطح دانش عمومی آنها در سالن همایش های  فاتب با استفاده از ظرفیت اساتید محترم پلیس های افتخاری با موضوعات عفاف و حجاب و روانشناسی -عفاف و حجاب و مسائل حقوقی – عفاف و حجاب و نقش آن در پدافند غیرعامل برگزار گردید.

گفتنی است  درپایان مراسم به ۴ نفر از اساتید محترم و ۲۱ نفر از پلیسهای تخصصی و افتخاری زن هدایایی به رسم یادبود تقدیم گردید.