کارگاه آموزشی ابزار دیجیتال در حفاظت با موضوع اختصاصی فتوگرامتری برای مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، کارگاه آموزشی ابزار دیجیتال در حفاظت با موضوع اختصاصی فتوگرامتری با حضور ۲۰ نفر از مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی معاونت میراث فرهنگی برگزار می‌شود.
این کارگاه به مدت سه هفته بصورت مجازی با همکاری سازمان مدیریت میراث فرهنگی یونان برگزار خواهد شد.
در این کارگاه، شرکت کنندگان با اصول فتوگرامتری و عکاسی مستندنگاری از بناهای تاریخی آشنا می‌شوند.
بر پایه این خبر، از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۴ عنوان دوره آموزشی با ۱۱هزار و ۱۰۹ نفرساعت در وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حوزه معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شده است.