مدیرعامل موسسه با اشاره به اجرای تدریجی طرح ارزش مالکانه که رضایتمندی نسبی فرهنگیان را به دنبال داشته است گفت: این طرح همچنین بزرگترین رهاورد موسسه در پاسخ به مطالبه فرهنگیان و نمایندگان محترم مجلس درباره شفاف‌سازی عملکرد موسسه است.

به گزارش گویای صنعت، دکتر حمیدرضا نجف‌پور کردی در دیدار با محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به وجود ١٢ چالش اساسی در این صندوق بیان کرد: هیات مدیره و تیم مدیریتی جدید طی یک سال گذشته به منظور رفع این چالش‌ها، برنامه‌های عمیق عملیاتی و راهبردی را به اجرا گذاشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود احیای بانک سرمایه بود که این طرح زوایای گوناگون داشت. یک بعد آن تعیین تکلیف سهامداری سهامداران عمده است که در مورد آن تعیین تکلیف کردیم.
مدیرعامل موسسه به موضوع واریزی دولت و همچنین بدهی سنواتی دولت به اعضای صندوق اشاره کرد و گفت: در این مورد رایزنی‌هایی انجام شده و در مراحل اجرایی است. بنابراین، بنا داریم به جای دریافت نقدی، از دولت اعتبار دریافت کنیم.
دکتر نجف‌پور کردی با اشاره اجرای گام‌های اولیه طرح ارزش مالکانه بعد از ١٢ سال مطالبه‌گری فرهنگیان عضو، تصریح کرد: امروز بزرگترین رهاورد صندوق ذخیره اجرای این طرح و در اصل شفاف‌سازی حقوق هر معلم در مقایسه با یک میلیون و ۶٠٠ هزار نفر عضو است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان مجلس هم در مورد صندوق ذخیره به شدت به دنبال آن هستند.

مدیرعامل موسسه با اشاره به اینکه قریب به ۴ هزار ۵٠٠ نفر ساعت کار کارشناسی برای اجرای طرح ارزش مالکانه انجام شد، ادامه داد: در صدد هستیم تمام شرکت‌های موسسه را بورسی کنیم و هر میزان ارزش روز دارایی‌ که احصا شود به فرهنیگان اختصاص می‌دهیم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح ارز‌ش مالکانه به سبب دستیابی به فرمولی که نسبت دارایی هر معلم به کل دارایی در دوران عضویت محاسبه شود بحث‌های حقوقی و مالی سنگینی داشت، تصریح کرد: اجرای این طرح به استناد نظرسنجی‌های انجام شده، پاسخ به مطالبه معلمان بوده و رضایتمندی آنها را در پی داشت؛ هرچند در این میان نقدهایی هم به کار داریم.
دکتر نجف‌پور کردی درباره روند انتصابات افراد در صندوق بیان کرد: انتصاب جناحی و باندی نداشتیم و نظام انتصابات تعریف کردیم تا افراد شایسته به کار گرفته شوند. ضمن آنکه هر سه ماه یکبار ارزیابی عمیقی از عملکرد مدیران انجام می‌شود.
در ادامه آصفری ضمن آشنایی با اقدامات انجام شده در صندوق ذخیره گفت: برای انجام تمام برنامه‌ها باید از مدیران متخصص و متبحر استفاده کرد تا بهره‌وری مناسب داشته باشند.
وی به فعالیت شرکت ماشین‌سازی اراک اشاره و اظهارکرد: ماشین‌سازی با توجه به ظرفیت‌های موجود باید فعالیت‌های موثرتری در حوزه صنعت داشته باشد و نیاز به توجه بیشتر به تیم مدیریتی و برنامه‌های این شرکت احساس می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان بر حمایت همه جانبه مجلس از برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای صندوق ذخیره در راستای منافع فرهنگیان کشور تاکید کرد.