مدیر ستاد هماهنگی کوهستان : بساط گسترانی که در محور دربند، حد فاصل میدان سربند تا میدان کوهپایه سبب ایجاد سدمعبر و مزاحمت در تردد گردشگران و وسایل نقلیه شده بودند، جمع آوری و و محور ساماندهی شد.

به گزارش گویای صنعت، محمدعلی باقری مدیر ستاد هماهنگی کوهستان این منطقه گفت: جمع آوری بساط گستری در این محور به علت مزاحمتی که برای اهالی و تردد گردشگران داشت، با تلاش کارکنان شهرداری و پلیس کوهستان انجام شد و این محور به عنوان یکی از محله های کوهستانی و توریستی برای تردد ایمن و سهل تر گردشگران، ورزشکاران و همچنین تسهیل اعزام وسایل نقلیه امداد رسان از جمله آمبولاس، آتش نشانی، امداد و نجات کوهستان و… مناسب سازی شد.

باقری به اصلاح هندسی و بازگشایی ورودی میدان سربند نیز اشاره کرد و گفت: بر مبنای درخواست های مردمی و بررسی های فنی صورت گرفته توسط کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک، با انتقال ایستگاه تاکسی دربند به مکان مناسب تر در آن محدوده ، معضل و گره ترافیکی میدان سربند با تفکیک محل تردد خودروها و گردشگران و عابرین پیاده نیز برطرف شد.

او بازسازی محور توریستی و گردشگری دربند حدفاصل سربند تا میدان کوهپایه را از دیگر اقدامات اجرایی دانست و گفت: تعویض سنگ فرش میدان سربند و خیابان کوه سنگی به علت فرسودگی و تخریب گسترده آن پس از چهارده سال با پی گیری و تمهیدات شهردار منطقه یک و معاونین به مساحت بیش از ۴ هزار متر مربع به مرحله اجرا رسید.