مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تفاهم‌نامهِ همکاری مشترک فی ما بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در فرآیندهای استانداردسازی صنعت گردشگری کشور به امضا رسید و از طریق معاونت گردشگری وزارت متبوع و معاونت ارزیابی کیفیت سازمان جهت اجراء به ادارات استانی و دوائر زیر مجموعه ابلاغ شد.

به گزارش گویای صنعت، یحیی نقی‌زاده محجوب با عنوان این مطلب گفت: به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی، اجرایی و کارشناسی در امر توسعه صنعت گردشگری کشور و هم‌افزایی و تقویت تعاملات فی‌مابین دستگاه­های متولی امر نظارت و ارزیابی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری و ضرورت هماهنگی در امر استانداردسازی و ارزیابی خدمات مذکور، بعد از نشست‌های مشترکی که در سطوح کارشناسی و مدیریتی فی مابین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان ملی استاندارد ایران و تشکل­های حرفه‌ای گردشگری انجام شد، در نهایت در روزهای اخیر تفاهم‌نامهِ همکاری به امضاء بالاترین مقامات دو دستگاه رسیده و از طریق معاونت گردشگری وزارت متبوع و معاونت ارزیابی کیفیت سازمان جهت اجراء به ادارات استانی و دوائر زیر مجموعه ابلاغ شده است.

او اهم موضوعات مورد تفاهم که با محوریت ارائه خدمات کیفی به گردشگران و دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و فعالین حوزه گردشگری تنظیم شده است، اشاره کرد و افزود: تعریف مشترک فرآیند تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی و مقررات فنی حوزه گردشگری، همکاری متقابل در استانداردسازی و ارزیابی کیفی تاسیسات و خدمات و اجرای طرح تطبیق در حوزه گردشگری، تقویت تعامل در امر نظارت بر واحدهای گردشگری به صورت مشترک و با مشارکت نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، برگزاری فعالیت‌های آموزشی مرتبط با استاندارد و رویدادهای پژوهشی، علمی و تحقیقاتی مشترک، راه‌اندازی و اعطای جایزه کیفیت بخشی در حوزه گردشگری، انطباق برگه‌های فهرست بررسی یا چک لیست استانداردسازی و ارزیابی مصادیق تاسیسات گردشگری، اعلام فهرست مصادیق اجباری و اختیاری در استانداردسازی واحدهای اقامتی و تنظیم سازو کارهای اجرایی به منظور اجرای مفاد تعیین شده بخشی از تفاهم نامه مورد نظر به شمار می‌آیند.

نقی‌زاده یادآور شد: به دلیل وجود برخی ابهامات اجرایی، در مواردی نظارت بر نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی استان‌ها موجبات اعتراض و نارضایتی فعالان این بخش را فراهم کرده بود که این امر در مباحث مقدماتی تنظیم تفاهم‌نامه مطرح و نسبت به تبیین وظایف و ماموریت‌های تخصصی هر کدام از دستگاه‌ها و نحوه تعامل و همکاری آنها در اجرای این ماموریت ها اقدام شد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادامه داد: وظایفی از جمله تدوین استانداردها، اجرای طرح تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری و نظارت عمومی و عالی بر فرآیند استانداردسازی تاسیسات گردشگری با رویکرد حذف اقدامات موازی و با محوریت معاونت گردشگری بعنوان دستگاه تخصصی مورد تاکید قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شده است در کل فرآیند از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و علمی سازمان ملی استاندارد ایران استفاده شود. ضمن اینکه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در حوزه‌های آموزش، صدور مجوز فعالیت عوامل و کارشناسان ارزیابی و تطبیق استاندارد، صدور گواهی نامه‌های کیفیت و اعطای نشان استاندارد تاسیسات نیز مورد تفاهم قرار گرفت.

نقی زاده در پایان خاطرنشان کرد: امید می‌رود با اجرای مناسب این تفاهم­نامه، ضمن رفع ابهامات اجرایی و دغدغه‌های موجود در میان فعالان گردشگری و کاستن از موازی‌کاری در فرآیندهای اجرایی، طرح تطبیق و استاندارسازی، روند ارتقاء کیفیت خدمات در تاسیسات گردشگری سرعت یافته و موجب افزایش رضایتمندی گردشگران شود.