با توجه به قدمت بازارچه شهرستانی و درخواست‌ های شهروندان و کسبه برنامه ریزی برای بهسازی این بازارچه آغاز شده است.

به گزارش گویای صنعت،  محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه گفت: در این راستا شهرداری منطقه ۱۳ و سازمان زیباسازی شهر تهران با هماهنگی و همکاری شرکت‌های برق، آب و فاضلاب و گاز برای نوسازی شبکه های برق، آب و فاضلاب و ساماندهی انتقال گاز اقدام کرده اند .
او افزود: همچنین مدیریت شهری در راستای ایمن سازی و تسهیل خدمت رسانی به شهروندان برای اجرای شبکه انتقال آب‌های سطحی، جداره سازی، یکسان سازی تابلو‌های معرفی مشاغل، در ها و کرکره‌های صنوف از طریق سازمان زیباسازی شهرداری تهران وارد عمل شده است.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: در سالیان گذشته اجرای طرح‌های بهسازی در این بازارچه همواره از درخواست های شهروندان بوده که در این دوره عملیات اجرایی آن آغاز شده است.